Giờ mình sẽ không upload video của snsd nữa vì đã có các bạn sone fans đã upload rất đầy đủ tại web dưới đây, các bạn hãy chuyển sang web dưới này theo giõi nhé.Bye Bye
http://snsdvn.blogspot.com

Advertisements