Latest Entries »

Thông báo

Giờ mình sẽ không upload video của snsd nữa vì đã có các bạn sone fans đã upload rất đầy đủ tại web dưới đây, các bạn hãy chuyển sang web dưới này theo giõi nhé.Bye Bye
http://snsdvn.blogspot.com

Advertisements

Link Dailymotion

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Link Dailymotion
P1 P2 P3 P4
1